Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΝΑΞΟΥ


Νάξος, 23/10/2011
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ                                            ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τ.Κ. 84300

 


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕ.ΚΙ.Ν.

 
Πρόσφατα, ενημερωθήκαμε για την αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. από την «DAMCO ENERGY A.E. & ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ν.Ε.» για την εγκατάσταση και λειτουργία δέκα αιολικών σταθμών που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια συνολικής ισχύος 316,7 MW σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και η Νάξος. Η ΠΕ.ΚΙ.Ν. έλαβε γνώση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, σύμφωνα με την οποία το υποέργο της Νάξου αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία δύο αιολικών πάρκων συνολικής παραγόμενης ισχύος 68,2MW και τα συνοδά τους έργα (οδοποιία, σύνδεση στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς κ.λ.π.). Συνολικά, για τα δύο νέα αιολικά πάρκα της Νάξου προβλέπεται η εγκατάσταση 30 ανεμογεννητριών (Α/Γ) τύπου Enercon Ε-70, ύψους 100 μέτρων και ονομαστικής ισχύος 2,3MW η κάθε μία.
Το πρώτο Αιολικό Πάρκο ονομάζεται «Α/Π Βουρλάς», περιλαμβάνει συνολικά δεκατέσσερις ανεμογεννήτριες και αποτελείται από δύο τμήματα: (α) το δυτικό τμήμα στη θέση Ξυλόκαστρο, με 7 Α/Γ, 800μ. βόρεια του οικισμού Άγιου Θαλλέλαιου και (β) το  ανατολικό τμήμα στη θέση Βουρλάς, με 7 Α/Γ, νότια του οικισμού Εγγαρές.
Το δεύτερο Αιολικό Πάρκο ονομάζεται «Α/Π Δίστομος», περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι ανεμογεννήτριες και αποτελείται από δύο τμήματα: (α) το δυτικό τμήμα θέση Καβαλλάρη, με 12 Α/Γ, βορειοανατολικά του οικισμού Αγιασός και (β) το ανατολικό τμήμα στη θέση Στρωτή, με 4 Α/Γ, βόρεια του οικισμού Κανάκι.
 Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν τα πολύγωνα εγκατάστασης για τα δύο αιολικά πάρκα της Νάξου ανέρχεται σε 2.788,6 στρέμματα.  Το σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνουν τα γήπεδα των υπό μελέτη αιολικών πάρκων αφορά σε έκταση δασικού χαρακτήρα. Στα υποστηρικτικά έργα των δυο αιολικών σταθμών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα έργα οδοποιίας και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των αιολικών πάρκων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων συνολικού μήκους 22Km. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα οδηγείται μέσω υπογείου δικτύου μέσης τάσης στον υποσταθμό ανύψωσης τάσης σε οικόπεδο που βρίσκεται στην κοινότητα Άγιου Αρσενίου, με σκοπό να διοχετευθεί η ενέργεια των ανεμο-γεννητριών στο Σύστημα.
Η υποθαλάσσια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης που θα συνδέει τα αιολικά πάρκα με το ΚΥΤ Παλλήνης, θα έχει συνολικό μήκος περίπου 222km.
Τμήμα της περιοχής εγκατάστασης των δύο προτεινόμενων αιολικών πάρκων Νάξου βρίσκεται σε περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000». Συγκεκριμένα, οι 5 από τις 16 ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου «Δίστομος» χωροθετούνται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας με κωδ. GR4220014. Επίσης, κομμάτι των πολυγώνων εγκατάστασης των υπό μελέτη αιολικών πάρκων καθώς και μέρος του δρόμου που οδηγεί στη γραμμή διασύνδεση βρίσκονται μέσα στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά με κωδικό GR154: «Όρη Δίας, Μαυροβούνι και Κόρωνος», η οποία σε μεγάλο τμήμα της καλύπτεται από περιοχές του Δικτύου Natura.
Η ΠΕ.ΚΙ.Ν. προετοιμάζει τεχνικό υπόμνημα παρατηρήσεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, αφού για τα προτεινόμενα αιολικά πάρκα  δεν τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από οικισμούς (π.χ. από το Κουρουνοχώρι) ούτε από επιφανειακές εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή των Μελάνων. Επίσης, δεν τεκμηριώνεται ότι το επίπεδο του θορύβου θα είναι κάτω των 45dB κοντά σε κατοικίες, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προτεινόμενα νέα  όρια οικισμών σύμφωνα με το τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό, οι εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης αιολικών πάρκων που αξιολογούνται στη Μελέτη είναι προσχηματικές, δεν εξετάζονται επαρκείς εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των περιοχών NATURA ενώ διαφαίνεται ύπαρξη κινδύνου και για την ορνιθοπανίδα. Το υπόμνημα θα σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Συνολικά και πέραν των τεχνικών ζητημάτων, πρόκειται για ένα έργο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τη φυσιογνωμία του νησιού και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του σε ηλεκτρική ενέργεια. Το τοπίο πρόκειται να αλλάξει δραματικά, κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ακόμη και από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση στην ίδια τη Μ.Π.Ε. Το νησί αρχίζει να μετατρέπεται σε βιομηχανία παραγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Ήδη, στη Νάξο έχει εγκατασταθεί ένα αιολικό πάρκο ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 7,56 MW με 9 ανεμογεννήτριες, στην  Αμμόμαξη της Κορώνου, καθώς και 2 ανεμογεννήτριες ισχύος 1,2 MW, στη θέση Ξηρόκαμπος. Σε αυτά τα ήδη υλοποιημένα έργα, έρχονται τώρα να προστεθούν τα δύο νέα αιολικά πάρκα του Κοπελούζου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η σημερινή κατάσταση εξέλιξης των αιτήσεων για εγκατάσταση και άλλων αιολικών πάρκων στη Νάξο αγγίζει τα 180MW, τη στιγμή που οι μέγιστες ενεργειακές ανάγκες του νησιού δεν ξεπερνούν τα 30MW.
Έργα τέτοιων διαστάσεων δεν πραγματοποιούνται προς όφελος του περιβάλλοντος ή των κατοίκων των νησιών, αλλά εξυπηρετούν μόνο τα μεγάλα συμφέροντα και γίνονται σε βάρος του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή  τομέα. Οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ για να φτάσουν μέχρι εκεί διανοίγονται χιλιόμετρα νέων δρόμων μέσα σε δασικές ή μη εκτάσεις, με ολέθριες επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα (συμπεριλαμβανομένης της ορνιθοπανίδας) και στο μοναδικό τοπίο των κυκλαδίτικων νησιών. Επιτρέπεται να γεμίζουν οι κορυφογραμμές των βουνών με ανεμογεννήτριες - πύργους του Άϊφελ, τη στιγμή που οι όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές απαγορεύουν την ανέγερση κτιρίων ύψους άνω των 7,5m. Κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο ουσιαστικά ισοπεδώνεται, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - ΣΧΟΟΑΠ να επιβάλλουν πιο αυστηρούς όρους για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε., από αυτούς που προβλέπονται στο Ειδικό Χωροταξικό για τις Α.Π.Ε.
Η ΠΕΚΙΝ σε συνεργασία με άλλους τοπικούς συλλόγους έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης για τα προτεινόμενα νέα αιολικά πάρκα στα χωριά των οποίων περιοχές προβλέπονται για γήπεδα εγκατάστασης. Οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να ενημερωθούν για την πλήρη και βίαιη αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Νάξου που επιχειρείται να συντελεστεί προς όφελος των συμφερόντων των μεγαλοεπενδυτών στην ενέργεια. Συμμετείχαμε στη συζήτηση στο Χαλκί που κάλεσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δρυμαλίας στις 19 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 23 Οκτώβρη είμαστε στο Φιλώτι και θα συνεχίσουμε τις ενημερωτικές συζητήσεις και σε άλλα χωριά του νησιού.

Δεν θα αφήσουμε  τα μεγάλα συμφέροντα να καταστρέψουν το νησί. Θα μας βρουν μπροστά τους!
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕ.ΚΙ.Ν
1 σχόλιο:

 1. Απορρίφτηκαν μελέτες για αιολικά πάρκα

  Καταψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW…..

  Περισσότερα εδώ: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=417554&cid=8

  Αυτά να τα βλέπουν τα παπαγαλάκια εκεί στην Κόρωνο που αναγράφουν στα καθοδηγούμενα blog τους, ότι τα αιολικά πάρκα είναι το μέλλον. Ναι, τα αιολικά πάρκα μπορεί να είναι το μέλλον, αλλά όχι εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων των περιοχών που τοποθετούνται.

  Τέλος με τα παραμύθια, άμεσα πρέπει να γίνει σχετική μελέτη και για το αιολικό της Κορώνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή